Sưu tầm tài liệu của PGS Lê Nghiêm

Mặc dù mới biết đến Trung tâm từ giữa tháng 10-2015, PGS Lê Nghiêm đã tỏ ra tin tưởng và dành nhiều thời gian sắp xếp lại các tài liệu để giới thiệu và tặng Trung tâm. Nay, ông tiếp tục tặng Trung tâm những bức thư hai ông bà gửi cho nhau từ năm 1966 đến năm 1990; những bức ảnh về quá trình học tập của ông tại Trung Quốc và Liên Xô, ảnh cùng người thân trong gia đình…

PGS Lê Nghiêm giới thiệu thông tin các bức ảnh trước khi tặng Trung tâm

PGS Lê Nghiêm chia sẻ: “Tôi đã sắp xếp các bức thư theo trình tự thời gian để các bạn thuận tiện trong việc đọc và nắm nội dung viết trong thư. Qua việc xem lại các tài liệu cũng như được trực tiếp làm việc với nghiên cứu viên Trung tâm, đã giúp tôi hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động khoa học của mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục soạn và tặng tài liệu cho Trung tâm”.

Hoàng Thị Liêm – Lường Lâm Quỳnh