Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tài liệu của PGS Nguyễn Hữu Xý

12:01 - Thứ Ba, 04/08/2020

tin từ MEDDOM Sau một thời gian chọn lọc và sắp xếp khối tài liệu đã gắn bó với quá trình công tác và hoạt động khoa học của cá nhân, sáng ngày 30-7-2020, PGS Nguyễn Hữu Xý, nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp (giai đoạn 1992-1995), đã tặng số tài liệu đó cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đó là gần 200 tài liệu, bao gồm các bản thảo, sổ ghi chép, thư, và nhiều tài liệu phản ánh hoạt động khoa học và quản lý của PGS Nguyễn Hữu Xý trong thời gian ông công tác tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội... Đặc biệt là tập hợp các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất do PGS Nguyễn Hữu Xý chủ trì, như: Nghiên cứu, bảo dưỡng khai thác các thiết bị hạt nhân hiện có; Bảo dưỡng và chế tạo một số detectơ bức xạ hạt nhân; Tổ chức thăm dò thị trường các mẫu máy đo lường phóng xạ đã chế tạo thử nghiệm thành công; Số hóa và tự động hóa các thiết bị đo phòng thí nghiệm (1991-1995); Nghiên cứu, bảo dưỡng, đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn hóa thiết bị, thiết kế và chế tạo mẫu các thiết bị điện tử hạt nhân có chất lượng cao phục vụ nghiên cứu và ứng dụng (1992-1995); Các dự án sản xuất thử nghiệm SXT02-02 (2005), KC03 - DA05 (2006)...

PGS.TS Nguyễn Hữu Xý trong buổi làm việc với nghiên cứu viên Trung tâm

Những tài liệu này không những phản ánh vai trò, đóng góp của PGS Nguyễn Hữu Xý trong lĩnh vực vật lý, điện tử, mà còn là một phần lịch sử của khoa Vật lý và Viện Tin học và Điện tử thuộc trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Lê Nhật Minh