Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tài liệu của PGS.TS Hà Văn Thuyết

15:59 - Thứ Sáu, 22/04/2016

tin từ MEDDOM Ngay sau buổi làm việc đầu tiên, dường như đã hiểu hơn về những hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, nên ngày 21-4-2016, PGS.TS Hà Văn Thuyết đã sắp xếp tài liệu hiện vật của mình để gửi tặng Trung tâm.

PGS.TS Hà Văn Thuyết, nguyên là giảng viên bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hơn 90 tài liệu gốc PGS Hà Văn Thuyết tặng Trung tâm bao gồm nhiều loại hình khác nhau: những văn bằng, chứng chỉ, và một số quyết định về chức vụ, nâng lương trong quá trình giảng dạy và đào tạo; một số ảnh tư liệu về gia đình, bạn bè, về thời kỳ ông là sinh viên, nghiên cứu sinh ở Bungari.

PGS.TS Hà Văn Thuyết đang lựa chọn các tài liệu hiện vật để trao tặng

cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhưng PGS.TS Hà Văn Thuyết vẫn bận rộn với việc tham gia hội đồng chấm luận án của nghiên cứu sinh. Tuy vậy ông hứa sẽ tiếp tục dành thời gian làm việc với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 Lê Thị Lợi