Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tài liệu tại Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, trường Đại học Y Hà Nội

21:19 - Thứ Năm, 16/05/2013

tin từ MEDDOM Được sự ủng hộ của PGS.TS Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh và một số nhà khoa học từng công tác tại Bộ môn, tháng 5-2013, Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam đã sưu tầm được hơn 1500 tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và lịch sử phát triển của Bộ môn.

Từ cuối năm 2012, các nghiên cứu viên của Trung tâm đã đặt vấn đề nghiên cứu và bước đầu cùng với cán bộ tại Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh tiến hành vệ sinh, sắp xếp lại toàn bộ các tài liệu hiện đang được lưu giữ tại Bộ môn.

Nghiên cứu viên Trung tâm giúp Bộ môn sắp xếp lại tài liệu, ngày 6-9-2012 

Quá trình vệ sinh, thống kê bước đầu cho thấy khối tư liệu trên bao gồm một số loại hình sau:

Các hồ sơ giáo vụ: Biên bản và các công trình nghiên cứu khoa học là sản phẩm chung của Bộ môn do các nhà khoa học trong Bộ môn thực hiện...;

Các sổ ghi chép: Sổ Biên bản nghiên cứu khoa học, sổ ghi kết quả nghiên cứu hàng ngày, sổ theo dõi tài sản, sổ ghi máy móc, sổ xuất nhập hóa chất, thủy tinh.

 Tập hợp tài liệu của một số nhà khoa học tại Bộ môn chủ yếu là các bài viết đăng báo hoặc tham luận tại các Hội nghị, Hội thảo, được đánh máy trên giấy poluya; Các bản thảo nghiên cứu khoa học, bản thảo bài giảng...

Mặc dù khối tài liệu của Bộ môn đã được sắp xếp ngăn nắp theo các loại hình tài liệu, trong từng cặp file và lưu giữ trong tủ, nhưng trải qua thời gian, khối tư liệu trên vẫn không tránh khỏi tác động của môi trường, trong đó có một số tư liệu đã bị hư do côn trùng và điều kiện bảo quản chưa được bảo đảm.

Thống kê sơ bộ các loại hình tài liệu

Toàn bộ khối tài liệu của Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh được sưu tầm về Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đang được các cán bộ của Trung tâm tiến hành vệ sinh, phân loại sơ bộ trước khi xây dựng phương án phân loại chi tiết để tiến hành lập danh mục khi đưa vào lưu trữ, bảo quản trong hệ thống kho của Trung tâm.

Nguyễn Thúy Tiềm