Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm thêm tư liệu quý của PGS.TS Trần Thị Băng Thanh

10:35 - Thứ Năm, 21/07/2016

tin từ MEDDOM PGS.TS Trần Thị Băng Thanh* tiếp tục trao tặng các tư liệu liên quan đến quá trình học tập, công tác của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vào sáng ngày 19-7-2016.

Đó là những cuốn học bạ từ cách đây hơn 60 năm; Bằng tốt nghiệp ngành Văn, khoa Văn - Sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hán học, một số cuốn sổ ghi chép cùng một số văn bản, giấy tờ khác - những minh chứng lịch sử của một thời gian khó...

PGS.TS Trần Thị Băng Thanh

Nhớ về lớp Đại học Hán học đặc biệt được mở theo đề nghị của GS Đặng Thai Mai, PGS.TS Băng Thanh chia sẻ: Nếu không được học lớp Đại học Hán học, tôi sẽ chỉ là một giáo viên bình thường và nhiều đồng nghiệp khác như GS Huệ Chi**, PGS.TS Phạm Thị Tú Châu*** cũng sẽ không thể đạt được thành tựu như hiện nay.

Lê Thị Hằng

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

______________________________

* PGS.TS Trần Thị Băng Thanh, sinh ngày 20-3-1938, chuyên ngành Văn học, nguyên Phó trưởng phòng Văn học Cổ - Cận đại, Viện Văn học.

** GS Nguyễn Huệ Chi, sinh năm 1938. Ông là một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam cổ, trung và cận đại; nguyên Trưởng phòng Văn học Việt Nam cổ cận đại, Viện Văn học; nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

*** PGS.TS Phạm Thị Tú Châu sinh ngày 20-9-1935, chuyên ngành Văn học, nguyên Phó ban Văn học cổ cận đại Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.