Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tư liệu của GS.TS Đỗ Tiến Sâm

15:57 - Chủ Nhật, 10/05/2015

tin từ MEDDOM Ngày 6-5-2015, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã thực hiện buổi làm việc thứ tư với GS.TS Đỗ Tiến Sâm, tại trụ sở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng thời với việc tiếp tục khai thác thông tin về gia đình và quá trình học tập của GS.TS Đỗ Tiến Sâm, trong buổi làm việc này, chúng tôi đã cùng Giáo sư sắp xếp tài liệu cá nhân để ông tặng Trung tâm Di sản lưu giữ và phục vụ công tác nghiên cứu.

Khi được nghiên cứu viên Trung tâm tìm hiểu về sự thành công của ông trong sự nghiệp nghiên cứu, nhất là nghiên cứu về Trung Quốc, GS.TS Đỗ Tiến Sâm nhớ tới công lao của những người thầy đã dạy dỗ mình. Các thầy đã truyền lại cho ông không chỉ tính trung thực, tri thức trong học tập mà còn gửi gắm niềm mong muốn học trò thành tài. Ông nhớ lại: trước đây tên khai sinh của ông là Đỗ Văn Sâm, nhưng thầy Trần Văn Lộc (Hiệu phó, dạy văn cấp hai) đã đổi thành Đỗ Tiến Sâm với mong muốn sau này trò sẽ thăng tiến và phát triển sự nghiệp. GS Đỗ Tiến Sâm cũng nhận được hậu thuẫn từ phía gia đình, trong đó có sự hy sinh của người bạn đời của ông, nhờ vợ ông luôn chăm lo cho gia đình, hi sinh sự nghiệp nên ông có thời gian toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu khoa học.

GS.TS Đỗ Tiến Sâm trong buổi làm việc với nghiên cứu viên Trung tâm, ngày 6-5-2015

Cũng trong buổi làm việc, GS Đỗ Tiến Sâm đã soạn và trao tặng bản thảo các bài nghiên cứu, bản nhận xét đề tài, luận án do ông trực tiếp hướng dẫn hoặc tham gia hội đồng phản biện. Ngoài ra, ông cũng tặng một số sách về nghiên cứu Trung Quốc (do ông biên soạn và chủ biên) cho Trung tâm Di sản.

Ngô Văn Hiển