Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tư liệu của PGS Vương Lộc

11:41 - Thứ Hai, 01/08/2016

tin từ MEDDOM Sau ba buổi làm việc, sáng ngày 30-7-2016 PGS Vương Lộc đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nhiều tài liệu liên quan đến quá trình công tác, nghiên cứu của mình.

Đó là sưu tập tài liệu gồm những bản thảo bài viết, bản thảo sách, tài liệu PGS Vương Lộc đã sử dụng để biên soạn cuốn “Từ điển Từ nguyên tiếng Việt”; thư từ trao đổi giữa PGS Vương Lộc với cô giáo người Nga khi ông đi thực tập ở Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (năm 1980); hai cuốn nhật ký ông viết trong giai đoạn chuẩn bị thi vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1959 – 1961), thời kỳ đi sơ tán ở Hà Bắc và đi điền dã ở Nam Định (1965-1966). Ngoài ra, PGS Vương Lộc còn tặng Trung tâm hai hiện vật khối đã gắn bó với ông từ những năm 80 của thế kỷ trước, cùng một số ảnh hoạt động chuyên môn. 

PGS Vương Lộc giới thiệu với nghiên cứu viên

về cuốn nhật ký ông viết khoảng năm 1959-1961

Đặc biệt, trong khối tư liệu có cuốn sách An Nam dịch ngữ do PGS Vương Lộc là tác giả, được Nxb Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học phát hành vào tháng 6-1995. Ông cho biết: Chủ đề của cuốn sách từng là đề tài luận án phó tiến sĩ của tôi, được GS Nguyễn Tài Cẩn[1] nhận xét, đánh giá tốt nhưng do điều kiện sức khỏe tôi không bảo vệ được nên sau tôi chỉnh sửa và in thành sách

Lê Thị Lợi

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam