Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tư liệu của PGS.TS Nguyễn Đức Chuy

09:56 - Thứ Hai, 25/04/2016

tin từ MEDDOM Sáng 23-4-2016, tại nhà riêng của mình, PGS.TS Nguyễn Đức Chuy* tiếp tục trao tặng những tư liệu mà ông đã gắn bó hơn nửa thế kỷ qua cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đó là những bản thảo sách, bài giảng, bản ghi chép, tài liệu trong thời gian ông làm nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc (1970-1974) và làm chuyên gia giáo dục tại Algeria (1988-1995) như: cuốn sách "Thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông" do NXB Giáo dục ấn hành năm 1966, luận án Phó tiến sĩ đề tài “Dùng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất hữu cơ silic” ông bảo vệ tại Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm khoa học Tiệp Khắc, năm 1974…

PGS.TS Nguyễn Đức Chuy giới thiệu tư liệu tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Chuy bùi ngùi chia sẻ: Những tư liệu này từng gắn bó với tôi trong suốt quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Tôi hi vọng chúng sẽ có ích cho việc nghiên cứu sau này khi trao lại cho Trung tâm lưu giữ và phát huy giá trị.

Lê Thị Hằng 

 

 

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

_____________________________

* PGS.TS Nguyễn Đức Chuy, sinh năm 1934 tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông nguyên giảng viên khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.