Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tư liệu của PGS.TS Trần Thị Băng Thanh

09:26 - Thứ Tư, 15/06/2016

tin từ MEDDOM Sáng ngày 14-6-2016, PGS.TS Trần Thị Băng Thanh đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam một số tư liệu liên quan đến quá trình làm luận án tiến sĩ của bà.

Đó là những bản thảo, bản ghi chép về: Niên biểu Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Ngô gia thế phả… trong khoảng 10 năm làm luận án phó tiến sĩ (nay là TS) của PGS.TS Trần Thị Băng Thanh. Bà chia sẻ, hàng ngày bà đều dành thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối để tra cứu, đọc tài liệu, ghi chép… tại thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm và Viện Văn học, suốt từ năm 1977 đến 1987.

 

PGS.TS Trần Thị Băng Thanh

Năm 1987, bà Trần Thị Băng Thanh bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về đề tài “Ngô Thì Sĩ - những chặng đường trước tác” tại Viện Văn học. Sau này, bà phát triển đề tài luận án và viết thành cuốn sách “Ngô Thì Sĩ - những chặng đường thơ văn” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 1992.

Ngoài việc tặng tư liệu, PGS.TS Trần Thị Băng Thanh còn dành thời gian để kể những câu chuyện từ thời thơ ấu đến khi bước vào con đường làm khoa học với nghiên cứu viên Trung tâm.

Lê Thị Hằng