Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Thảo luận về chiến lược phát triển của HERITIST đến năm 2030

09:40 - Thứ Hai, 08/10/2018

tin từ MEDDOM Trên chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, HERITIST đã có được những bài học kinh nghiệm quý báu từ những thành tựu và cả hạn chế, để từ đó tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đã định. Chặng đường trước mắt và tầm nhìn đến 2030 HERITIST sẽ phát triển thế nào? Đó là vấn đề trọng tâm trong cuộc họp của Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam sáng ngày 5-10-2018, tại hội trường Bệnh viện MEDLATEC, 99 Trích Sài, Hà Nội.

Trình bày Dự thảo Chiến lược phát triển HERITIST, PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc chuyên môn - phân tích về bối cảnh và thời cơ hiện nay của HERITIST. Từ đó ông đưa ra quan điểm phát triển, mục tiêu và giải pháp triển khai cụ thể các hoạt động của HERITIST đến năm 2030.

PGS. TS Nguyễn Văn Huy trình bày dự thảo phát triển HERITIST

PGS.TS Nguyễn Văn Huy đưa ra nhiều sáng kiến phát triển HERITIST mang tầm nhìn chiến lược

PGS.TS Nguyễn Văn Huy khẳng định trong chặng đường mới, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng nghiên cứu sưu tầm các nhà khoa học trong cả nước, HERITIST còn có nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất cho bảo tàng, trung tâm lưu trữ và thư viện về các nhà khoa học Việt Nam. Trong đó, ban lãnh đạo nên đầu tư tới ngưỡng để hình thành và phát triển một bảo tàng về các nhà khoa học xứng tầm ở Việt Nam. Trưng bày trong nhà và ngoài trời, kết hợp trưng bày truyền thống với ứng dụng công nghệ nghe nhìn, tương tác sẽ kết hợp nhuần nhuyễn để tạo ra một bảo tàng thực sự mới mẻ, hấp dẫn.

GS.TS Nguyễn Anh Trí một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của HERITIST

GS.TS Nguyễn Anh Trí một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của HERITIST

Đây là buổi họp lịch sử trong sự phát triển của HERITIST

Đây là buổi họp lịch sử trong sự phát triển của HERITIST

Về cơ bản, đồng thuận với bản dự thảo đầy tâm huyết của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội đồng cố vấn MEDLATEC GROUP nhấn mạnh thêm: “Mọi hoạt động của HERITIST đều xoay quanh giá trị cốt lõi – “Di sản của các nhà khoa học”. Đây là nguyên lý xuyên suốt. Tất cả các công trình ở Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cần đề cao tính khoa học và văn hóa đó”. Đồng thời, Giáo sư yêu cầu Ban giám đốc HERITIST tiếp tục thảo luận làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo chiến lược, sẵn sàng cho một giai đoạn mới.Cũng tại cuộc họp, HERITIST đã tổng kết công tác quý III năm 2018, thông qua kế hoạch quý IV nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Trong quý III, tập thể đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực không ngừng, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả nổi bật, hướng đến Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.


Ban Truyền thông