Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

  • 16:47 - 07/04/2022

    Ra mắt ứng dụng MEDDOM APP

    Để thuận tiện cho việc nghiên cứu sưu tầm dữ liệu, tài liệu của các nhà khoa học vì mục đích khoa học, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, triển khai MEDDOM APP dành cho 2 hệ điều hành di động iOS và Android.