Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Thức dậy một đam mê

07:54 - Thứ Năm, 28/05/2015

tin từ MEDDOM Chúng tôi gặp lại PGS.TS Trần Vĩnh Phúc khi nỗi trăn trở về việc phổ biến Bộ bài chơi ngôn ngữ của ông đã có người quan tâm. Có thể việc này sẽ không đi tới đích, nhưng dù sao, dấu hiệu đó cũng đánh thức trong ông niềm đam mê suốt gần bốn chục năm qua. Chúng tôi có dịp phỏng vấn ông về niềm đam mê này.