Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Thực tập tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam - Cơ hội cho sinh viên ngành Văn hoá bảo tàng.

16:02 - Thứ Ba, 01/05/2012

tin từ MEDDOM Nhóm sinh viên thứ 3 của Đại học Văn hoá vừa kết thúc đợt thực tập 3 tháng tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đây thực sự là một cơ hội hiếm khi nhóm sinh viên được trực tiếp tham gia công việc của một cán bộ bảo tàng thực thụ: tiếp cận với khối tư liệu quý giá của các nhà khoa học Việt Nam,

PGS.TS Nguyễn Văn Huy – Giám đốc chuyên môn của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam cũng như ThS Trần Đức Nguyên - Giảng viên trường Đại học Văn hoá đã nói như vậy với các sinh viên thực tập. PGS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh: Trong nỗ lực đóng góp cho công việc chung, các em có may mắn lớn khi được tiếp xúc với khối tài liệu quý của những nhà khoa học hàng đầu có nhiều đóng góp cho khoa học, cho đất nước hiện đang lưu trữ tại Trung tâm. Bằng trải nghiệm thực tế trong công việc, các em đã được bổ sung những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn và đặc biệt là phương pháp làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy cũng đề nghị: Những đợt thực tập sau, Trung tâm nên cấp giấy Chứng nhận kết quả thực tập cho các em sinh viên. Điều này không chỉ là bằng chứng để công nhận những thành tích đạt được trong thời gian thực tập tại Trung tâm mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn cho các em sinh viên khi bước vào nghề.

Đây là lần thứ ba sinh viên trường Đại học Văn hóa đến thực tập tại Trung tâm. Chứng kiến những kết quả đạt được của sinh viên sau mỗi đợt thực tập, ThS Trần Đức Nguyên chia sẻ: “Các em sinh viên sau một thời gian được trang bị phần lý luận, lý thuyết tại nhà trường thì đến đây đã được bắt tay vào những công việc thực tế rất quan trọng, rất bổ ích đưa lại cho các em những kinh nghiệm bổ quý để sau này có thể áp dụng vào những công tác tại các bảo tàng, các cơ sở có chức năng bảo tồn bảo tàng. Những việc làm của các em ở đây, từ những công việc nhỏ nhất cho đến nhưng công việc quan trọng đều cần phải được trải qua, được bắt tay vào, nếu không, sau này sẽ rất lúng túng.

Trong điều kiện nhà trường chưa có những trung tâm thực hành, chưa có những phòng thực hành chuẩn để cho các em bắt tay vào thực hành, thì việc đến thực tập tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam là một cơ hội tốt”. Ông cũng tin tưởng, khẳng định Trung tâm là nơi để các em đến thực tập và có thể áp dụng lý thuyết trên giảng đường vào thực tế một cách thiết thực nhất.

Trong thời gian tới, nhà trường hi vọng Trung tâm vẫn tiếp tục ủng hộ để nhận các sinh viên của trường đến kiến tập và thực tập.

Một số hình ảnh của buổi Tổng kết thực tập:

Trưởng nhóm Sinh viên Lã Thị Thơm (người đứng)

báo cáo kết quả thực tập của nhóm Sinh viên 

PGS.TS Nguyễn Văn Huy ghi nhận và biểu dương

sự nỗ lực của nhóm sinh viên thực tập

PGS.TS Nguyễn Văn Huy (thứ hai), Th.S Trần Đức Nguyên (thứ ba)

và nhóm sinh viên thực tập

 

Nguyễn Thị Thành