Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiền đề cho thành công

16:42 - Thứ Hai, 08/12/2014

tin từ MEDDOM Theo PGS.TS Trịnh Chất - nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Cơ học máy, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thì thời gian ông làm nghiên cứu sinh ở Cộng hoà Dân chủ Đức (năm 1969-1974) chính là tiền đề cho những thành công sau này của ông trên con đường khoa học.

Năm 1969, khi đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trịnh Chất được cử sang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức. Năm 1974, ông bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm bánh răng trục răng thẳng”. Kết quả nghiên cứu của bản luận án là cơ sở khoa học để ông triển khai thành công các đề tài, công trình nghiên cứu cho ngành Cơ khí và phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. 

 

PGS.TS Trịnh Chất giới thiệu về mẫu bánh răng để thử nghiệm về cấu trúc vật liệu

Ủng hộ những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, ngày 5-12-2014, PGS.TS Trịnh Chất đã tặng lại những hiện vật đã gắn bó với ông hơn nửa cuộc đời: bản luận án Phó tiến sĩ, mẫu bánh răng để thử nghiệm về cấu trúc vật liệu khi ông làm thí nghiệm phục vụ cho làm luận án, bức thư của thầy hướng dẫn luận án, và một số cuốn sách do ông biên soạn…

Lê Thị Hoài Thu