Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp cận làm việc với GS.TS Nguyễn Như Ý

10:03 - Thứ Tư, 15/03/2017

tin từ MEDDOM Sáng ngày 9-3 vừa qua, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam có buổi tiếp xúc đầu tiên với GS.TS Nguyễn Như Ý - người có nhiều đóng góp trong nghiên cứu ngôn ngữ và công tác xuất bản sách ở nước ta.

Biết đến Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam qua lễ tiếp nhận tư liệu của GS.TS Lê Quang Long, GS.TS Nguyễn Như Ý[1] rất ủng hộ ý tưởng và hoạt động của Trung tâm. Trong buổi làm việc này, ông cởi mở chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến lịch sử cuộc đời ông. Vốn là cử nhân khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966), rồi làm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1980-1984), ông sớm định hình nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ. Trong cuộc đời làm công tác, nghiên cứu, ông tâm đắc với việc thành lập phòng ngôn ngữ học xã hội tại Viện Ngôn ngữ, hoàn thiện các hệ thống thuật ngữ khoa học tiếng Việt và biên soạn các từ điển chính tả thực hành làm công cụ để tham khảo, bổ trợ giảng dạy trong các trường học.

 

GS.TS Nguyễn Như Ý tại buổi Lễ tiếp nhận, 21-6-2014

Trong gần 8 năm làm Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục, GS Nguyễn Như Ý đã có nhiều đóng góp trong việc biên soạn, xuất bản sách phục vụ ngành giáo dục. Đặc biệt là các bộ sách từ điển phục vụ cho học tập của học sinh và giáo viên ở các cấp học. Trong buổi làm việc, GS Nguyễn Như Ý hồ hởi giới thiệu cho cán bộ Trung tâm một số cuốn từ điển mà ông đã tham gia, đang được sử dụng rộng rãi trong xã hội: Từ điển chính tả tiếng Việt (Đồng tác giả), Nxb Giáo dục, 1995; Từ điển giải thích thuật ngữ Toán, lý, hóa, sinh (Đồng tác giả), Nxb Giáo dục, 1994; Đại từ điển tiếng Việt (Chủ biên), Nxb Văn hóa thông tin, 1999...

Đối với ông, trăn trở lớn nhất hiện nay là có đủ sức khỏe, thời gian để tham gia hoàn thiện bộ Đại từ điển Việt Nam phục vụ cho bạn đọc trong và ngoài nước học tập và nghiên cứu về văn hóa Việt.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam kính chúc ông có nhiều sức khỏe để thực hiện những dự định sắp tới, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển khoa học giáo dục nước nhà.

Nông Thị Thúy Nga

 


 

[1] GS.TS Nguyễn Như Ý sinh ngày 14-6-1942 tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhà khoa học chuyên ngành Ngôn ngữ học, nguyên là Tổng biên tập Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, và hiện đang làm Tổng Biên tập tạp chí Dạy và học ngày nay.