Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận hàng trăm tài liệu của GS.TS Lê Khắc Thận

09:53 - Thứ Hai, 27/12/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 20-12-2021, GS.TS Lê Khắc Thận (nguyên Trưởng Bộ môn Sinh lý – Sinh hóa – Động vật, khoa Chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp I) đã trao tặng hàng trăm tài liệu hiện vật liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy về hóa sinh động vật cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đó là các giấy tờ cá nhân, văn bản hành chính, các cuốn sổ ghi chép kiến thức về hóa sinh động vật; hai tập “Giáo trình Sinh hóa động vật” (1969) đầu tiên của trường ĐH Nông nghiệp I do GS.TS Lê Khắc Thận và học trò Nguyễn Thị Phước Nhuận biên soạn… và nhiều tài liệu khác.

GS.TS Lê Khắc Thận cùng phu nhân soạn thảo tài liệu tặng Trung tâm Di sản

Trao tặng tài liệu cho Trung tâm, GS.TS Lê Khắc Thận tâm sự: “Hy vọng những tài liệu này sẽ góp phần giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn quá trình làm khoa học của chúng tôi”.

Nguyễn Mỹ Linh