Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận một khối lớn tư liệu hiện vật về ngành Địa vật lý

12:11 - Thứ Năm, 21/07/2011

tin từ MEDDOM Ngày 14-7-2011, GS.TSKH Ngô Văn Bưu, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa vật lý trường Đại học Mỏ - Địa chất đã uỷ thác khối tư liệu hiện vật lớn của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ với niềm tin tưởng: “…Có nơi để lưu giữ tư liệu của các nhà khoa học thì tốt quá, một công việc hoàn toàn mới. Sau này, con cháu tôi có muốn xem các tư liệu của tôi để học tập đều có thể đến Trung tâm tham khảo….”.

 Chúng tôi tiếp cận được với GS.TSKH Ngô Văn Bưu thông qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Hiền Nhân - con rể của Cố GS.TS Nguyễn Văn Huyên, khi chúng tôi đến gia đình ông nghiên cứu và sưu tầm về vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục đáng kính này. 

 Ngay từ buổi gặp đầu tiên, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của GS Ngô Văn Bưu. Và đến nay, chỉ sau một tháng, Trung tâm đã lần lượt tiếp nhận được 1200 tài liệu hiện vật. Lần tiếp nhận lớn nhất này với hơn 900 tài liệu hiện vật bao gồm bản thảo các báo cáo, bài báo khoa học; luận án; giấy tờ cá nhân; thư từ giữa ông và gia đình; ảnh tư liệu qua các giai đoạn khác nhau…
Khối tư liệu hiện vật quý giá mà GS.TSKH Ngô Văn Bưu trân trọng trao tặng đang được Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xử lý, kiểm kê và phân loại để có các phương án bảo quản, khai thác, nghiên cứu về nhà khoa học và về ngành khoa học Địa vật lý. Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và tình cảm của ông đối với hoạt động của Trung tâm.

GS.TSKH, Nhà giáo Ưu tú Ngô Văn Bưu sinh năm 1935 tại Hà Nam. Năm 1960, ông tốt nghiệp với tấm Bằng đỏ tại Trường Đại học Địa chất thăm dò Moskva. Năm 1972 ông bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ; 1983: luận án TSKH tại Liên Xô. Từ năm 1985 ông là Chủ nhiệm Bộ môn Địa vật lý, Trường Đại học Mỏ Địa chất và tham gia nhiều dự án với tư cách chỉ đạo công tác khoa học. Năm 1996 ông nghỉ hưu.

  Hoàng Thị Liêm