Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận những tư liệu đầu tiên của GS.TS Bùi Minh Toán

07:36 - Thứ Bảy, 17/09/2016

tin từ MEDDOM Sau buổi nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đặt vấn đề nghiên cứu hồi tháng 6-2016, GS.TS Bùi Minh Toán rất tin tưởng và ủng hộ hoạt động của Trung tâm. Vì vậy, ngày 14-9-2016, ông đã trao tặng Trung tâm 39 tài liệu mà ông rất trân trọng.

Các tài liệu GS Bùi Minh Toán trao tặng, gồm: sưu tập sổ ghi chép trong thời gian ông làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô, luận án Phó tiến sĩ, giáo trình ngôn ngữ, ảnh hoạt động chuyên môn... Đồng thời, ông chia sẻ một số thông tin liên quan đến các tài liệu này. Ông cho biết: Mỗi tài liệu đều thể hiện một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi, gắn với từng sự kiện, từng chuyến đi rất ý nghĩa

GS.TS Bùi Minh Toán giới thiệu một số tài liệu tặng Trung tâm

Cũng tại buổi làm việc, GS Bùi Minh Toán kể về thời gian công tác của ông ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội II (1982-1994). Ông nhớ lại: Lúc bấy giờ, trường mới chuyển từ Hà Nội lên Vĩnh Phú được 6 năm, còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng mối quan hệ giữa đồng nghiệp và thầy trò lại rất gần gũi, thân thiết. Đó là điều đáng quý nhất với tôi.

Nguyễn Thị Hợp