Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiếp nhận những tư liệu tiêu biểu của GS.TS Phạm Gia Khôi

09:10 - Thứ Hai, 06/04/2015

tin từ MEDDOM Ngày 3-4-2015, GS.TS Phạm Gia Khôi đã tin tưởng trao tặng một số tư liệu tiêu biểu liên quan đến quá trình học tập và công tác cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Sau khi làm việc với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (cuối tháng 11-2014), GS.TS Phạm Gia Khôi[1] bắt đầu nhận rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ những tư liệu cá nhân. Từ đó, ông dành thời gian tìm kiếm, tập hợp lại những tư liệu, bản thảo liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy… của cá nhân.

Trong buổi làm việc ngày 3-4-2015, GS.TS Phạm Gia Khôi đã trao tặng hơn 300 tư liệu cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam với đa dạng các loại hình, tiêu biểu có các tài liệu liên quan đến nghiên cứu như báo cáo đề tài, chương trình nghiên cứu trong thời gian ông công tác tại Viện Trang thiết bị và công trình y tế…; tài liệu giảng dạy và tập huấn như các bản thảo bài giảng viết tay, tài liệu tham khảo…; tài liệu cá nhân như các văn bằng, học bạ từ thời trung học, giấy khen các niên khóa thời đại học…; tài liệu dòng họ, gia đình như sơ đồ phả hệ họ Phạm Gia, bản thảo lịch sử ngôi nhà tổ tiên… Ngoài ra, còn có một số các văn bản hành chính, nhận xét luận văn, luận án và thơ của ông làm tặng vợ…

  GS.TS Phạm Gia Khôi sắp xếp những tư liệu cá nhân để trao tặng cho Trung tâm

GS.TS Phạm Gia Khôi cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn những tư liệu của mình sẽ được Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ và phát huy.

 

Phạm Ngọc Hải

 


[1] Nguyên Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế