Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Vinh

17:27 - Thứ Tư, 12/04/2017

tin từ MEDDOM Sáng ngày 12-4-2017, ngay trong ngày đầu tiên làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận gần 1000 tài liệu hiện vật của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Vinh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Vinh sinh ngày 27-9-1935 tại Hà Nội. Ông nguyên là Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp học thuật của ông được chia làm hai giai đoạn gắn liền với hai mảng nghiên cứu: Văn học - Văn hoá dân gian (1970-1975) và Xã hội học (từ năm 1977 đến nay).

Ngay khi biết đến hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, ông đã ủng hộ và sẵn sàng hợp tác, thậm chí chuẩn bị sẵn tài liệu hiện vật chờ đoàn công tác của Trung tâm. Những tài liệu hiện vật ông trao tặng Trung tâm bao gồm nhiều loại hình: Ảnh tư liệu gốc về gia đình và hoạt động khoa học; các bản thảo viết tay, đề tài nghiên cứu, sách chuyên ngành,... Đặc biệt là chiếc máy ảnh gắn liền với các chuyến điền dã xã hội học của ông trong thập niên 80 của thế kỷ trước.

 Nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam giới thiệu

ấn phẩm của Trung tâm với nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Vinh


Bên cạnh việc trao tặng các di sản của cuộc đời nghiên cứu, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Vinh đóng góp một số ý kiến cho hoạt động của Trung tâm và bày tỏ hi vọng Trung tâm sẽ phát huy tốt giá trị di sản của các nhà khoa học theo hướng "giao lưu" và "đối thoại".

Kết quả đầu tiên của chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 này là tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn một chuyến đi tốt đẹp.
 

Lưu Thúy-Lục Mạnh

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam