Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu của PGS.TS Nguyễn Kim Ngọc

15:48 - Thứ Năm, 06/08/2020

tin từ MEDDOM Sáng ngày 3-6-2020, PGS.TS Nguyễn Kim Ngọc, nguyên giảng viên Đại học Mỏ - Địa chất, đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam các công trình trong suốt chặng đường ông nghiên cứu về ngành Địa chất thủy văn.

Từng học tập và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ tại Rumani về thủy địa hóa các mỏ Hydrocacbon, PGS.TS Nguyễn Kim Ngọc có nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về địa chất cùng một số công trình được xuất bản phục vụ công tác chuyên môn.

PGS.TS Nguyễn Kim Ngọc trong phòng làm việc tại nhà riêng, 6-2020

Khối tài liệu PGS Nguyễn Kim Ngọc tặng Trung tâm đa dạng về loại hình với các báo cáo tổng kết đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên môn, ảnh tư liệu... Đặc biệt là công trình “Tài nguyên nước dưới đất lãnh thổ Việt Nam” do ông chủ biên, đã được trường Đại học Mỏ - Địa chất in thành tài liệu vào tháng 12-1994 và phát triển thành đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về “Nước dưới đất Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 1988. Tất cả đều là những tư liệu gắn bó với cuộc đời nghiên cứu về Địa chất thủy văn của ông.

Một số tài liệu của PGS Nguyễn Kim Ngọc tặng Trung tâm

Ngay trong buổi đầu tiên làm việc với chúng tôi, ông chia sẻ: “Thật may vì gặp Trung tâm, tôi vẫn cứ lo mãi, không biết những tâm huyết của tôi sẽ đi về đâu, cảm ơn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam”.

Nguyễn Thúy Tiềm