Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu của PGS.TS Phạm Thượng Hàn

16:02 - Thứ Năm, 21/10/2021

tin từ MEDDOM Ngày 7-10-2021, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vui mừng tiếp nhận gần 100 tài liệu của PGS.TS Phạm Thượng Hàn (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, khoa Điện, trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

Bộ sưu tập tài liệu của PGS.TS Phạm Thượng Hàn

Những tài liệu hiện vật này được PGS.TS Phạm Thượng Hàn lưu giữ suốt hơn 40 năm (1956-2000) học tập và nghiên cứu khoa học. Đó là cuốn học chỉ (niên khóa 1956-1957) của trường cấp I Bố Trạch cấp năm 1957, giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp I của Ty Giáo dục Quảng Bình năm 1957, sổ lao động của trường ĐH Bách khoa Lêningrat cấp năm 1983 khi tham gia nghiên cứu Tổ hợp đo lường tính toán (IVK), sổ mua hàng do Sở Thương nghiệp Hà Nội cấp năm 1988 và nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu khoa học khác.

Mỗi tài liệu trên không chỉ chứa đựng câu chuyện về sự phấn đấu không ngừng nghỉ của PGS.TS Phạm Thượng Hàn mà còn phản ánh một phần bối cảnh lịch sử đất nước.

Ngô Văn Hiển