Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu hiện vật của GS Đặng Hiếu Trưng

10:18 - Chủ Nhật, 26/01/2014

tin từ MEDDOM Ngày 22-1-2014, tại nhà riêng Giáo sư Đặng Hiếu Trưng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Quân y 108, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận một số tài liệu có giá trị do Giáo sư trao tặng.

Khối tài liệu Trung tâm Di sản tiếp nhận bao gồm một số bản thảo, các báo cáo nghiên cứu, báo cáo khoa học, sổ ghi chép, ảnh tư liệu, sách báo về chuyên môn, chuyên ngành Tai Mũi Họng và một số tài liệu cá nhân đã gắn bó với Giáo sư trong suốt thời công tác.

 

Giáo sư Đặng Hiếu Trưng ký tặng tài liệu cho
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Có thể nói, đây là những tài liệu rất có ý nghĩa, qua đó phần nào giúp tái hiện một giai đoạn lịch sử gắn với quá trình làm việc và cống hiến của Giáo sư Đặng Hiếu Trưng với Khoa Tai mũi họng tại Viện Quân y 108 nói riêng và chuyên ngành Tai mũi họng Việt Nam nói chung.

Khánh Phương