Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu hiện vật của PGS Nguyễn Dương Bình

13:26 - Thứ Tư, 16/02/2022

tin từ MEDDOM Ngày 12-2-2022, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận hàng ngàn tài liệu hiện vật của PGS Nguyễn Dương Bình (1935-2020), nguyên Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học.

Tốt nghiệp khóa I, khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp năm 1959, Nguyễn Dương Bình được giữ lại làm giảng viên bộ môn Dân tộc học. 10 năm sau (1969), ông chuyển sang làm công tác nghiên cứu tại Viện Dân tộc học, rồi làm Tổng biên tập của tạp chí Dân tộc học cho đến khi nghỉ hưu (2001).

Một góc tài liệu của PGS Nguyễn Dương Bình tại nhà riêng

Tài liệu của cố PGS Nguyễn Dương Bình gồm bản thảo bài viết và nhiều công trình khoa học của các nhà dân tộc học như Khổng Diễn, Nguyễn Khắc Tụng,… thư, sách chuyên môn, ảnh điền dã dân tộc học và đặc biệt là sưu tập giáo án về dân tộc học đại cương, dân tộc học Xô-Viết, các dân tộc trên thế giới… từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Một số tài liệu giấy

Trao tặng tài liệu của cha mình, chị Nguyễn Phương Chi chia sẻ: “Mong rằng những tài liệu của cha sẽ được Trung tâm phát huy đến thế hệ sau”.

Hoàng Phượng