Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tài liệu nghiên cứu về cồn của TS Nguyễn Đình Thưởng

09:34 - Thứ Năm, 05/11/2015

tin từ MEDDOM Trong buổi làm việc ngày 3-11-2015, với niềm tin vào hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng đã trao tặng các tài liệu nghiên cứu về cồn của ông.

PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng đang giới thiệu chiếc nhiệt kế với NCV Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Đây là một số tài liệu được ông lưu giữ từ những ngày đầu nghiên cứu về cồn đến nay. Những tư liệu ông trao tặng gồm: Chiếc nhiệt kế của Pháp được ông sử dụng trong nghiên cứu đo nồng độ cồn; một chiếc đài của Nhật ông sử dụng từ khoảng năm 1970; một chiếc đồng hồ và rất nhiều sách chuyên môn bằng tiếng Nga, những bức ảnh kỷ niệm….

Ông chia sẻ: đây là một phần những tài liệu rất quý để nghiên cứu về cồn của tôi, nay tôi tin tưởng gửi Trung tâm lưu giữ, hi vọng sau này sẽ có người quan tâm đến lĩnh vực mà tôi tâm huyết. Phần còn lại, tôi cũng sẽ tiếp tục sắp xếp để trao tặng Trung tâm trong thời gian tới. .

Hoàng Thị Kim Phượng