Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiếp nhận thêm tư liệu của nhà khoa học quân sự

10:04 - Thứ Ba, 25/10/2016

tin từ MEDDOM Ngày 24-10-2016, gia đình cố GS.TS Đỗ Trình tiếp tục trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hơn 1000 tài liệu hiện vật gắn bó với quá trình công tác và nghiên cứu khoa học của ông.

Các tài liệu hiện vật của cố GS.TS Đỗ Trình lần này bao gồm nhiều loại hình: bản thảo, bài viết, chuyên đề nghiên cứu, giáo trình giảng dạy, luận án, tài liệu tham khảo, ảnh… Đây là những tài liệu về khoa học quân sự Việt Nam mà GS.TS Đỗ Trình dành tâm huyết nghiên cứu trong suốt quá trình công tác.

Gia đình cố GS.TS Đỗ Trình cung cấp thông tin về tài liệu cho cán bộ Trung tâm

Trong buổi làm việc, bà Đỗ Anh Hà – con gái cố GS.TS Đỗ Trình cho biết gia đình cảm thấy rất an tâm khi những TLHV của người cha quá cố được bảo quản, lưu trữ và phát huy giá trị tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Cán bộ Trung tâm đang vệ sinh phân loại bước đầu

Ngay sau khi tiếp nhận các TLHV kể trên, cán bộ phòng Kiểm kê – bảo quản của Trung tâm đã tiến hành công tác vệ sinh, phân loại trước khi tiến hành lập danh mục chi tiết.  

Hà Thị Tuyển