Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp nhận tư liệu điền dã địa lý của GS.TSKH Lê Đức An

09:38 - Thứ Bảy, 18/04/2015

tin từ MEDDOM Ngày 17-4-2015, GS.TSKH Lê Đức An đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam các tư liệu là kết quả nhiều năm ông đi điền dã địa hình địa mạo miền núi, hải đảo… trên khắp đất nước.

GS.TSKH Lê Đức An là Viện trưởng đầu tiên của Viện Địa lý (1993-1998) và là Phó Chủ tịch đầu tiên của Hội Địa lý Việt Nam (khi ấy GS Lê Bá Thảo là Chủ tịch). Ông là nhà khoa học có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về địa hình, địa mạo ở Việt Nam.

 

GS.TSKH Lê Đức An soạn và giới thiệu tài liệu của mình

Từ cuối tháng 3-2015, GS.TSKH Lê Đức An đã soạn và trao tặng Trung tâm hàng ngàn tư liệu liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học của mình, cũng như các tư liệu liên quan đến sự phát triển của Viện Địa lý. Tiếp tục sự tin tưởng đó, ngày 17-4-2015, ông đã tặng Trung tâm hàng trăm bản thảo bài viết, báo cáo khoa học, báo cáo đề tài và hàng ngàn bức ảnh tư liệu chụp khi đi nghiên cứu điền dã ở nhiều vùng: Sơn La, Lai Châu, Minh Hải, đảo Cồn Cỏ, đảo Phú Quốc… Trong đó đặc biệt có những tài liệu mà ông cho là rất quý như bản thảo đề tài nghiên cứu địa hình, địa mạo vùng ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau; bản thảo nghiên cứu khi ông tham gia chương trình nghiên cứu Tây Nguyên 1 cùng GS Nguyễn Văn Chiển. Có những bản thảo đã được công bố trên các tạp chí, hoặc trong những cuốn sách, nhưng có những bản thảo chưa bao giờ được công bố do tính bảo mật của đề tài.

Làm việc với chúng tôi, GS Lê Đức An chia sẻ: “Lật lại những tài liệu cũ này, bỗng nhiên những kỷ niệm, ký ức lại trở về với mình. Các bạn thấy đấy, ngày xưa khó khăn lắm, giấy không có mà viết, bọn mình toàn sử dụng những loại giấy đen như thế này thôi. Có thể những tài liệu này đã mất tính thời sự, nhưng mình nghĩ là nó cũng có giá trị lịch sử nhất định”.

Nguyễn Thanh Hóa