Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiếp nhận và bảo quản khối tư liệu sử học

08:56 - Thứ Tư, 22/01/2014

tin từ MEDDOM Đầu năm 2014, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 1500 tài liệu của nhà sử học Bùi Thiết, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý khoa học, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 Nhà sử học Bùi Thiết còn có các bút danh là Chu Nại, Dương Hạnh..., ông sinh năm 1942 tại Hà Tĩnh, là cựu sinh viên Khoa Lịch sử (Khóa 7) - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông là một nhà nghiên cứu được giới sử học biết đến với nhiều công trình về Từ điển học như Từ điển hội lễ Việt Nam; Từ điển tục lễ Việt Nam (viết chung); Từ điển vua chúa Việt Nam; Từ điển Hà Tĩnh... Và nhiều công trình nghiên cứu văn hóa học, lịch sử, khảo cổ, dân tộc, văn hóa, văn bản học.

 Cuối năm 2011, nhà sử học Bùi Thiết đã đến thăm và trao đổi về kinh nghiệm sưu tầm tư liệu với Trung tâm, trong buổi làm việc đó, ông cũng đồng ý sẽ chuyển một số tài liệu cho trung tâm lưu giữ. Nhưng phải đến đầu năm 2014, khối tài liệu đó mới được sắp xếp xong và được ông chuyển giao cho Trung tâm bao gồm: một số sổ ghi chép, bản thảo bài viết các công trình nghiên cứu khoa học, các phiếu điều tra thông tin về các làng xã của tỉnh Hà Tĩnh, các mục từ được ông tích lũy trong quá trình biên soạn các bộ Từ điển về văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy và Nhà sử học Bùi Thiết khi đến thăm Trung tâm, 2011

Khi bàn giao tư liệu cho Trung tâm, nhà sử học Bùi Thiết đã tâm sự: “Lịch sử hay các ngành khoa học cũng cần thiết có nhiều nguồn tư liệu để nghiên cứu… Hình thức lưu trữ của Trung tâm khá mới mẻ và độc đáo, lưu giữ lại các tư liệu cá nhân của các nhà khoa học một cách đầy đủ nhất có thể. Hy vọng Trung tâm sẽ lưu giữ và cung cấp cho giới nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu có ích”.

Tư liệu hóa bước đầu tài liệu hiện vật của Nhà sử học Bùi Thiết, 2014

Hiện toàn bộ tư liệu này đã được vệ sinh, phân loại bước đầu để tiến hành lập danh mục, đưa vào hệ thống kho bảo quản của Trung tâm.

Bùi Minh Hào- Nguyễn Thúy Tiềm