Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp thêm năng lượng từ sinh hoạt chuyên môn

08:13 - Thứ Bảy, 12/03/2016

tin từ MEDDOM Ngay từ khi mới thành lập năm 2008 đến nay, sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là công tác nghiên cứu sưu tầm.

Ngày 10-3-2016, dưới sự chủ trì của TS Lưu Hùng*, buổi họp chuyên môn về nghiên cứu sưu tầm (NCST) của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ các nghiên cứu viên (NCV) chính thức và đang thử việc tại Trung tâm.

Những quy định, quy trình trong NCST đã được nhắc lại đầy đủ, đúng “bài” bởi các nghiên cứu viên, tuy nhiên, như TS Lưu Hùng nhấn mạnh, đó mới chỉ là “phần cứng”, khi bắt tay vào công việc thực tế sẽ nảy sinh rất nhiều tình huống mà để cho ra được những sản phẩm NCST có chất lượng, đòi hỏi các NCV phải nỗ lực rất nhiều.

 

TS Lưu Hùng trao đổi với các nghiên cứu viên

Lắng nghe các ý kiến của NCV xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu sưu tầm, TS Lưu Hùng có những hướng dẫn khái quát về tầm quan trọng cũng như những kinh nghiệm trong sự nghiệp NCST của bản thân ông. Qua đó, ông khẳng định công tác NCST không hề đơn giản. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn kiến thức đối với mỗi NCV, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo các khâu trong quy trình NCST đã quy định: “Kiến thức nền rất quan trọng, mỗi một NCV phải không ngừng tự học và học hỏi lẫn nhau để nâng cao font kiến thức cho mình. Có như vậy, chúng ta mới có thể chủ động, tự tin trong tương tác với nhà khoa học và những đối tượng liên quan”…

Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, các NCV của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lại như được tiếp thêm năng lượng tri thức, đam mê cùng những ý tưởng sáng tạo trong công việc đầy ý nghĩa mà mình đang làm tại đây.

Bích Phương

--------------------------

* TS Lưu Hùng - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam