Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tiếp tục đón nhận những bản thảo chứa đựng nhiều tâm huyết

10:21 - Thứ Tư, 17/01/2018

tin từ MEDDOM Sáng ngày 16-1-2018, GS.TS Trần Đình Sử tiếp tục trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hàng trăm bản thảo viết tay về những vấn đề lý luận văn học mà ông tâm huyết.

Tính đến nay, số lượng tài liệu, hiện vật mà GS.TS Trần Đình Sử trao tặng cho Trung tâm đã lên tới hơn 3000 đầu tài liệu. Làm việc với GS Trần Đình Sử trong một thời gian, chúng nhận thấy ông là một nhà khoa học rất tỉ mỉ và cẩn thận. Chúng tôi chưa từng thấy ai công phu như ông, khi thực hiện hàng ngàn bản ghi chép tiếng Nga để phục vụ công tác nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ.


GS.TS Trần Đình Sử soạn tài liệu cùng nghiên cứu viên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Đặc biệt, sáng ngày 16-1-2018, ông đã tặng thêm Trung tâm hàng trăm bản thảo viết tay về các vấn đề nghiên cứu, như: Đọc và thi pháp học, Về văn hóa cá tính trong truyền thống văn học cổ Việt Nam, Bàn về lý luận và phương pháp luận văn học, Lý luận văn học và việc giáo dục nhân cách học sinh, Vấn đề giải mã văn học, Về khái niệm chơi chữ, Nâng cao tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học... Đây là những bản thảo nghiên cứu được viết chủ yếu trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Trong những bản thảo ấy, có bài đã được đưa vào sách, có bài đăng tạp chí, đăng báo, nhưng có bài thì chưa hề được công bố ở đâu.

Ông cho biết, ông chủ yếu viết tay vì thời ông chưa phổ biến máy tính, mỗi lần viết xong phải mang ra cửa hàng để thuê đánh máy. Đây đều là những tài liệu mà theo chúng tôi là quý, hiếm và độc bản, còn theo GS Trần Đình Sử thì nó chứa đựng tâm huyết cả một đời làm nghiên cứu, giảng dạy của ông.

Nguyễn Thanh Hóa

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam