Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Tiếp tục gửi gắm niềm tin

09:08 - Thứ Năm, 13/02/2014

tin từ MEDDOM Ngày 21-1-2014, GS.TS Nguyễn Xuân Quát trao tặng một số tư liệu hiện vật gắn liền với quá trình học tập, nghiên cứu của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đó là một số bản thảo viết tay, bản đánh máy, tóm tắt luận án PTS, các báo cáo đề tài, dự án GS Quát làm chủ nhiệm hoặc tham gia…, từ bản sơ thảo đến bản viết hoàn chỉnh báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học, tại nông trường Mộc Châu năm 1960 của sinh viên Nguyễn Xuân Quát. Đặc biệt, đáng chú ý là cuốn Từ điển tiếng Anh dày, nhỏ được GS Quát mang theo trong thời gian ông đi B, làm nghiên cứu viên kiêm Trưởng trạm Trạm Nghiên cứu lâm nghiệp Đông Hà, Quảng Trị (1972-1975) cùng chiếc mũ tai bèo. Trước đó, ông cũng đã tin tưởng trao tặng cho Trung tâm lưu giữ nhiều tư liệu quý của mình.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp và

bản thảo Luận án PTS của Nguyễn Xuân Quát 

GS.TS Nguyễn Xuân Quát còn giới thiệu với nghiên cứu viên Trung tâm một số album ảnh tư liệu đã được sắp xếp theo từng chủ đề. Buổi làm việc tiếp theo hứa hẹn sẽ có nhiều nội dung thú vị, giúp chúng tôi có thêm những thông tin để tìm hiểu về lịch sử cuộc đời của GS.TS Nguyễn Xuân Quát.

   Lê Thị Trinh