Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tìm về di sản của cố PGS.TS Phan Khanh

09:18 - Thứ Sáu, 18/03/2022

tin từ MEDDOM Ngày 16-3-2022, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam được chị Phan Ngọc Diệp – con gái cố PGS.TS Phan Khanh (nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) trao tặng hơn 300 tài liệu về cuộc đời và công trình khoa học của cha.

PGS.TS Phan Khanh (đội mũ) giới thiệu với Đoàn thư viện quốc gia Pháp nhân dịp thăm trường Đại học Văn hóa, 1987.

PGS.TS Phan Khanh (1935-2013) sinh ra trong một gia đình thợ thủ công nghèo ở Thanh Hóa. 18 tuổi, ông tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Sau năm 1954, Phan Khanh ra Hà Nội và công tác tại Vụ Bảo tồn bảo tàng, Bộ Văn hóa với nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng bảo tàng địa phương. Ông cũng tham gia đào tạo cán bộ ở trường Lý luận nghiệp vụ văn hóa (nay là Đại học Văn hóa). Năm 1966, ông sang Liên Xô học đại học chuyên ngành Bảo tồn – bảo tàng thuộc khoa Lịch sử, trường ĐH Tổng hợp Lomonosov trong 6 năm. Về nước, ông chuyển sang công tác ở trường Lý luận nghiệp vụ văn hóa với nhiều cương vị Phó chủ nhiệm khoa Bảo tồn bảo tàng, quyền Hiệu trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Đào tạo (1990-1998). Ông có nhiều công trình nghiên cứu như: Bảo tàng di tích lễ hội, NXB Thông tin, 1992, Cuộc sống hiện đại và văn hóa cội nguồn, NXB Văn hóa thông tin, 1995. Những năm tháng cuối đời, PGS Phan Khanh vẫn miệt mài nghiên cứu nhằm phát huy giá trị văn hóa tới cộng đồng xã hội.

Tài liệu hiện vật của cố PGS.TS Phan Khanh tặng Trung tâm, ngày 16-3-2022.

Gần 10 năm PGS.TS Phan Khanh qua đời (năm 2013), nhưng tài liệu hiện vật vẫn được gia đình lưu giữ cẩn thận trong tủ cá nhân, nơi ông vẫn thường sử dụng khi làm việc. Tin tưởng và trao tặng những di sản này cho Trung tâm, gia đình PGS Phan Khanh hi vọng nơi đây sẽ phát huy tốt nhất những giá trị di sản mà sinh thời ông nghiên cứu và theo đuổi.

Ngô Hiển