Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Tọa đàm Quyền và trách nhiệm đối với tài liệu lưu trữ

13:28 - Thứ Sáu, 20/10/2023

tin từ MEDDOM Sáng ngày 17-10-2023, Nghiên cứu viên Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Bảo tàng MEDDOM) tham gia Tọa đàm Quyền và trách nhiệm đối với tài liệu lưu trữ do Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước và Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam đồng tổ chức tại Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, số 2, phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Buổi tọa đàm diễn ra nhằm chia sẻ những nghiên cứu mới về mặt lý luận, trao đổi và đánh giá thực tiễn việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến quyền và trách nhiệm đối với tài liệu lưu trữ.

Tham gia Tọa đàm, TS Nguyễn Thanh Hóa - Giám đốc Bảo tàng MEDDOM đóng góp tham luận “Một số vấn đề về việc sử dụng di sản của các nhà khoa học Việt Nam”. Nội dung bài tham luận bàn đến các vấn đề quyền sở hữu đối với di sản các nhà khoa học và đưa ra kiến nghị cần tích hợp các nội dung của Bộ luật Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, luật Doanh nghiệp… để áp dụng và cụ thể hóa với từng trường hợp của luật lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức lưu trữ nhà nước và ngoài công lập. Cần ban hành những văn bản hướng dẫn, các loại biểu mẫu biên bản, hợp đồng mua bán/hiến tặng di sản, các tài liệu lưu trữ để áp dụng rộng rãi.

Các đại biểu tham dự tọa đàm 

Đối với việc thương mại hóa các tài liệu lưu trữ, bảo tàng, cần xây dựng chính sách phân chia tỷ lệ giữa chủ sở hữu và quyền tác giả. Đồng thời áp dụng các tiến bộ công nghệ để theo dõi, quản lý những vấn đề liên quan đến thương mại hóa tài liệu lưu trữ, bảo tàng. Cần có các quy định cụ thể và áp dụng triệt để đối với việc vi phạm các vấn đề về sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền cá nhân trong luật Lưu trữ khi thương mại hóa các dạng tài liệu này.

Kết luận tọa đàm, ThS Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng cụ Văn thư lưu trữ nhà nước - Chủ trì tọa đàm khẳng định tài liệu lưu trữ là nguồn thông tin quá khứ có giá trị đặc biệt về khoa học, thực tiễn và lịch sử. Các kiến nghị, đề xuất của 15 báo cáo tham gia tọa đàm sẽ gợi mở để cơ quan chức năng thay đổi và kiện toàn công tác văn thư lưu trữ trong tương lai.

Hoàng Thị Kim Phượng