Tôi đang phải chạy đua với thời gian

Trong buổi làm việc này, GS.TS Nguyễn Như Ý nhấn mạnh đến những điều ông tâm đắc trong cuộc đời làm khoa học của mình: Thành lập phòng Ngôn ngữ học xã hội tại Viện Ngôn ngữ; Chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ khoa học tiếng Việt; Biên soạn từ điển chính tả thực hành

 

GS.TS Nguyễn Như Ý chia sẻ những điều ông tâm đắc

Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Như Ý còn giới thiệu những ấn phẩm từ điển do ông chủ biên và biên soạn như: Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam là kết quả của quá trình lao động công phu, miệt mài với hàng vạn trang tư liệu thành văn và tư liệu khảo cứu điền dã, miêu tả hơn 5000 đơn vị địa danh trong suốt hơn 10 năm nghiên cứu; Từ điển chính tả học sinh dùng đề tham khảo và bổ trợ trong các trường học; Đại từ điển tiếng Việt đã đáp ứng được yêu cầu học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Việt của người Việt cũng như người nước ngoài.

GS.TS Nguyễn Như Ý đang giới thiệu một trong ba cuốn từ điển mà ông đã chủ biên và biên soạn

Bây giờ, ông lo nhất là làm sao đủ sức khỏe và thời gian để hoàn thiện bộ từ điển Việt Nam có tính chất chuẩn nhất về tiếng Việt để người Việt, người nước ngoài học tập và nghiên cứu sâu hơn văn hóa Việt, như ông tâm sự: “Tôi đang chạy đua với thời gian”. Mong ông sớm thực hiện được nguyện ước của mình. 

 

Nông Thị Thúy Nga 

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam