Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Trăn trở về sự phát triển của Triết học

14:06 - Thứ Sáu, 20/11/2015

tin từ MEDDOM Ngày 18-11-2015, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi làm việc đầu tiên với PGS Nguyễn Duy Thông tại nhà riêng ở Hà Nội.

PGS Nguyễn Duy Thông sinh năm 1935 ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Năm 1962, sau khi tốt nghiệp khoa Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông được phân về công tác ở Tổ Triết học (nay là Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Trong 20 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu, PGS Nguyễn Duy Thông tập trung vào hướng nghiên cứu Triết học trong Vật lý học, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Một số bài viết của ông như: Triết học và Vật lý học (tạp chí Đại học và Trung học chuyên nghiệp, số 6, 1976), Cách mạng khoa học-kỹ thuật với vấn đề công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta (tạp chí Triết học số 1, 1980...). Năm 1982, ông Nguyễn Duy Thông chuyển sang công tác ở Viện Mác-Lênin, rồi chuyển sang làm công tác quản lý như Viện phó, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (1986-1992), Trưởng ban Hợp tác quốc tế (1992-2000).

Dù nghỉ hưu từ năm 2000 nhưng PGS Nguyễn Duy Thông vẫn luôn trăn trở với sự phát triển của Triết học Việt Nam và việc giảng dạy Triết học. Ông quan niệm “mỗi người học Triết học để hướng tới tư duy khoa học nhằm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong cuộc sống”.

 

PGS Nguyễn Duy Thông trong buổi làm việc ngày 18-11-2015

Cuối buổi làm việc, PGS Nguyễn Duy Thông rất vui khi Trung tâm đã tiếp cận và nghiên một số nhà khoa học thuộc lĩnh vực Triết học như GS Vũ Khiêu, GS Phạm Như Cương, GS.TS Dương Phú Hiệp…. Ông hẹn nghiên cứu viên đến trao đổi về sự trăn trở mình với Triết học Việt Nam trong các buổi làm việc tiếp theo.

Ngô Văn Hiển