Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Trân trọng trao tặng tư liệu quý của đồng nghiệp

11:14 - Thứ Năm, 13/04/2017

tin từ MEDDOM Chiều ngày 12-4-2017, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp nhận một số tài liệu quý của ba nhà dân tộc học do PGS.TS Phan An lưu giữ.

PGS.TS Phan An sinh năm 1944 tại tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966) nhưng từ năm 1975 đến nay, sự nghiệp của ông lại gắn bó với chuyên ngành Dân tộc học tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Hướng nghiên cứu của PGS.TS Phan An tập trung chủ yếu về văn hoá tộc người, đặc biệt văn hoá các dân tộc miền Nam Việt Nam (người Khmer, Hoa, Chăm), nhân học xã hội…

PGS.TS Phan An trân trọng tặng tài liệu cho Trung tâm DSCNKH Việt Nam

Trong thời gian hoạt động nghiên cứu dân tộc học, PGS.TS Phan An có nhiều thời gian gắn bó với một số nhà dân tộc học nổi tiếng như GS Từ Chi, GS Đặng Nghiêm Vạn, PGS Vương Hoàng Tuyên, PGS Hoàng Lương, nhà nghiên cứu Mah mod. Trong buổi làm việc ông chia sẻ nhiều kỷ niệm thú vị về các nhà dân tộc học này. Điều đặc biệt, gia đình ba nhà khoa học (PGS Vương Hoàng Tuyên, nhà nghiên cứu Mah mod và PGS Hoàng Lương) đã tin tưởng giao cho ông lưu giữ một số tư liệu sau khi họ qua đời. Đó là bằng đại học, sổ ghi chép, bản thảo bài viết, tư liệu điền dã các dân tộc. Hiểu rõ mục tiêu hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, PGS.TS Phan An đã tin tưởng trao tặng các tài liệu hiện vật ấy cho Trung tâm .

Đồng thời PGS.TS Phan An cũng tặng các sản phẩm nghiên cứu của ông như bản thảo đầu tiên của ông khi nghiên cứu về người Khmer (1985), các sách do ông là tác giả hoặc tham gia như: "Hệ thống xã hội tộc người của người Stiêng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 1975", Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007; "Dân tộc Khơ mer Nam Bộ", Nxb Chính trị Quốc gia, 2009; "Người Việt Nam Bộ", Nxb Từ điển Bách khoa, 2013…

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của PGS.TS Phan An và gia đình các nhà khoa học.


Lưu Thúy

11