Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trao đổi về công tác lưu trữ

09:42 - Thứ Hai, 05/12/2016

tin từ MEDDOM Chiều ngày 29-11-2016, bà Cécile Capot - chuyên gia lưu trữ người Pháp, đang là nghiên cứu sinh trường Viễn Đông Bác cổ (Pháp) đã đến thăm Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Sang Việt Nam từ tháng 9-2016, bà Cécile Capot thực hiện nghiên cứu về lịch sử công tác lưu trữ tại trường Viễn Đông Bác cổ ở Việt Nam giai đoạn 1898-1958. Lĩnh vực nghiên cứu của bà tập trung vào ba nội dung chính: Sự logic tạo thành các sưu tập; Các lưu trữ và thư viện (sự quản lý lưu trữ và thư viện); Các khủng hoảng ảnh liên quan đến lưu trữ, thư viện của trường giai đoạn phi thực dân hóa.

Bà Cécile Capot (giữa) tham quan kho tư liệu giấy tại Trung tâm

Sau khi nghe giới thiệu về Trung tâm và tham quan hệ thống kho tư liệu tại đây, bà Cécile Capot vô cùng thích thú, đánh giá cao hoạt động mà Trung tâm đang thực hiện, những thành quả Trung tâm đã đạt được, đặc biệt là về hệ thống kho lưu trữ tại Trung tâm.

Bà Cécile Capot chia sẻ về lưu trữ với các cán bộ Trung tâm

Trong buổi trao đổi cùng các cán bộ Trung tâm bà cũng chia sẻ thêm về tình hình lưu trữ, số hóa tư liệu, khai thác tư liệu hiện nay ở Pháp và các nước trên thế giới. Ngoài ra, bà cũng tư vấn thêm cho các cán bộ Trung tâm rất nhiều điều thiết thực và ý nghĩa như: các quy tiêu chuẩn, quy chuẩn trên thế giới trong lưu trữ, thư viện….

Trang lưu bút của bà Cécile Capot tại Trung tâm

Buổi trao đổi chuyên môn cùng bà Cécile Capot giúp các cán bộ Trung tâm học hỏi thêm được nhiều kiến thức bổ ích về vấn đề lưu trữ phục vụ cho yêu cầu công việc hiện tại và tương lai, xây dựng hệ thống lưu trữ tư liệu của Trung tâm ngày càng hoàn thiện theo quy chuẩn.

Đặng Văn Tuấn

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam