Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Trao niềm tin, gửi hi vọng

11:20 - Thứ Sáu, 11/01/2019

Gần 3 năm qua, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của GS Trần Thành – nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Các lãnh tụ của Đảng, Viện Mác - Lênin (sau hợp nhất về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Cuối tháng 12-2018, cuốn sách “Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại” của GS Trần Thành được Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản, đóng góp thêm trong lĩnh vực nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như ông chia sẻ, đây là công trình tâm đắc cuối cùng, khi ông đã ở tuổi 83. Giờ đây, ông muốn gác bút để nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu.

GS Trần Thành (bìa trái) cùng một số nhà khoa học chụp tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm DSCNKHVN, ngày 9-9-2018 ở Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
GS Trần Thành (bìa trái) cùng một số nhà khoa học chụp tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm DSCNKHVN, ngày 9-9-2018 ở Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Sáng 9-1-2019, ông quyết định tặng toàn bộ tài liệu trong gần 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung tâm với khoảng 2000 cuốn sách và tư liệu, bản thảo bài viết, công trình nghiên cứu về Người. Ông tin tưởng những tài liệu này sẽ giúp ích cho thế hệ sau muốn tìm hiểu, nghiên cứu về vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin kính chúc GS Trần Thành nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ những hoạt động của Trung tâm.

Ngô Hiển