Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Trao tặng cuốn giáo trình đặc biệt

14:14 - Thứ Tư, 16/03/2022

tin từ MEDDOM Trong buổi làm việc chiều ngày 12-3-2022, GS.TS Lê Đình Khả (nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giống cây rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) tặng Trung tâm Di sản cuốn giáo trình Di truyền chọn giống cây gỗ. Đây là cuốn giáo trình về di truyền và chọn giống đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam.

Năm 1962, ông Lê Đình Khả tốt nghiệp khóa 2, Học viện Nông lâm và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Năm 1964, trường Đại học Lâm nghiệp được tách ra từ Học viện Nông Lâm. Giảng viên Lê Đình Khả được phân công về trường và dạy môn di truyền và chọn giống. Để có tài liệu giảng dạy, ông đã dịch rất nhiều sách trong đó có cuốn Gen ngoài thể nhiễm sắc, Di truyền chọn giống và Di truyền học tế bào... Đặc biệt, ông đã biên soạn giáo trình Di truyền và chọn giống cây gỗ có sử dụng lý thuyết di truyền của Mendel.

Như GS.TS Lê Đình Khả chia sẻ: Thuở đó, lý thuyết di truyền của Mendel chưa được phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy cuốn giáo trình này không được xuất bản, mà chỉ lưu truyền trong sinh viên. GS.TS Lê Đình Khả rất tự hào giới thiệu đây là cuốn giáo trình đầu tiên về di truyền và chọn giống được biên soạn ở Việt Nam.

Ngô Hiển