Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Trao tặng tài liệu của 50 năm nghiên cứu

08:36 - Thứ Bảy, 18/08/2018

tin từ MEDDOM Trung tuần tháng 8-2018, GS.TS Nguyễn Quý Hỷ đã tặng toàn bộ bản thảo các công trình nghiên cứu suốt 50 năm qua cho Trung tâm Di sán các nhà khoa học Việt Nam.

Chân dung GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, 2017

Chân dung GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, 2017

GS Nguyễn Quý Hỷ là nhà khoa học chuyên ngành Toán học. Tên tuổi của ông gắn liền với những công trình nghiên cứu về: Lý thuyết đổi mới Phương pháp Monte Carlo. Giáo sư ví quá trình nghiên cứu hai vấn đề này như chính hồi ký cuộc đời của mình, bởi ông đã dành rất nhiều tâm sức ngay từ những năm tháng tuổi trẻ đến nay.

GS Nguyễn Quý Hỷ sớm ý thức được việc gìn giữ tài liệu. Ông giữ lại hầu hết các bản thảo bài giảng, công trình nghiên cứu bằng cả tiếng Việt và tiếng Ba Lan. Trong gần 2 năm làm việc với Trung tâm (2016-2018), ông đã tặng một số tài liệu quan trọng: bản bông các bài viết đăng trên tạp chí Ứng dụng Toán học do ông làm Tổng biên tập, bản thảo bài giảng, thư từ, giấy tờ cá nhân.

Tài liệu được GS.TS Nguyễn Quý Hỷ sắp xếp ngăn nắp, trước khi nghiên cứu viên chuyển về lưu trữ tại Trung tâm Di sán các nhà khoa học Việt Nam

Những tập tài liệu được GS.TS Nguyễn Quý Hỷ sắp xếp ngăn nắp,
trước khi nghiên cứu viên chuyển về lưu trữ tại
Trung tâm Di sán các nhà khoa học Việt Nam

Riêng bản thảo các công trình nghiên cứu, ông muốn có thời gian để tự tay sắp xếp, phân loại cẩn thận. Nhìn những tập tài liệu được GS Nguyễn Quý Hỷ xếp ngăn nắp trong tủ, nghiên cứu viên Trung tâm không khỏi ngạc nhiên. Giáo sư lý giải: “Vì Toán học là ngành phức tạp, tôi muốn phân loại rõ ràng cho các em dễ xử lý”.


Hoàng Kim Phượng