Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Gia đình PGS.TS Phạm Tú Châu trao tặng tài liệu

14:35 - Thứ Bảy, 26/11/2022

tin từ MEDDOM Sáng ngày 25-11-2022, gia đình PGS.TS Phạm Tú Châu (1935-2017), cựu Phó ban Văn học cổ cận đại Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã tiếp tục trao tặng hàng nghìn tài liệu của bà cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Sinh thời, PGS Phạm Tú Châu rất ủng hộ hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và đã tặng Trung tâm nhiều tài liệu cá nhân như bản thảo bài viết, bài dịch, sổ ghi chép... Trong buổi làm việc này, gia đình bà tiếp tục trao tặng Trung tâm các bản thảo bài nghiên cứu, bản dịch, các tài liệu tham khảo... về văn học cổ Việt Nam và văn học Trung Quốc.

PGS.TS Phạm Tú Châu trong một buổi làm việc với nghiên cứu viên Trung tâm, năm 2016

Khối tài liệu này là minh chứng cho những đóng góp của bà đối với dịch thuật, nghiên cứu các tác phẩm văn học của Trần Thánh Tông, Trương Thị Ngọc Dung, Bùi Huy Bích, Quách Mạt Nhược, Vương Mông, Kim Dung... hay những nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc.

PGS.TS Phạm Tú Châu không chỉ được biết đến với tư cách là một dịch giả mà còn được các đồng nghiệp đánh giá cao trong lĩnh vực nghiên cứu về văn học cổ Việt Nam và văn học đương đại Trung Quốc.

Lê Thị Hằng