Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Trò chuyện với người viết lịch sử mặt trận tổ quốc

14:16 - Thứ Năm, 09/09/2021

tin từ MEDDOM Ngày 30-8-2021, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi làm việc trực tuyến với PGS.TS Trần Hậu (nguyên Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận) để nghe chia sẻ về quá trình nghiên cứu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

PGS.TS Trần Hậu (thứ 2 từ phải) cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bộ sách "Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam", 2004

Gần 30 năm là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 1994 đến nay), PGS.TS Trần Hậu có rất nhiều kỷ niệm. Bên cạnh nghiên cứu về lý luận, ông còn được Trung ương tin tưởng giao trọng trách chủ biên nhiều công trình lịch sử Mặt trận Tổ quốc: “Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam”, 3 tập, (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, 2004; “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quá khứ và hiện tại”, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2011… Đặc biệt nhất là bộ “Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (1930-2004)”, 3 tập, được Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành 2006 là công trình tâm huyết và để lại dấu ấn đậm nét của ông. PGS.TS Trần Hậu chia sẻ: Từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi sách hoàn thành, tôi mất gần 10 năm trăn trở và suy tư về nó”.

PGS.TS Trần Hậu (hàng sau) trong buổi ra mắt sách Lịch sử "Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

(1930-2004)", Hà Nội, 2006

Đến nay, các công trình về lịch sử Mặt trận do PGS.TS Trần Hậu chủ biên hoặc tác giả trở thành nguồn tư liệu tham khảo không thể thiếu cho những ai nghiên cứu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng và ngành lịch sử nói chung.

Ngô Hiển