Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

TS La Công Ý soạn tài liệu tặng MEDDOM

14:38 - Thứ Hai, 31/07/2023

tin từ MEDDOM TS La Công Ý sinh năm 1951 tại Định Hóa, Thái Nguyên, nguyên Trưởng phòng Miền núi phía Bắc, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Là nhà khoa học dân tộc Tày nên TS La Công Ý lựa chọn nghiên cứu sâu về tộc người Tày. Cuốn sách tiêu biểu của ông có tựa đề “Đến với người Tày và văn hóa Tày” do nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2011. Công trình đề cập một cách có hệ thống về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của người Tày, đồng thời giới thiệu một số nét riêng, mang tính đặc thù của các nhóm tộc người hay của một bộ phận cư dân ở một địa phương.

Biết đến Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Bảo tàng MEDDOM) từ tháng 3-2023, TS La Công Ý dành thời gian tìm lại tư liệu. Đến ngày 26 và 27-7-2023, ông trao tặng Bảo tàng MEDDOM gần 500 tài liệu gồm nhiều văn bản quyết định liên quan đến quá trình xây dựng, thành lập và phát triển của Bảo tàng Dân tộc học, các bản thảo bài viết, và đặc biệt là bản thảo luận án năm 1990 của ông.

TS La Công Ý giới thiệu tài liệu cho nghiên cứu viên Bảo tàng MEDDOM

Những tài liệu này bổ sung vào khối tư liệu của các nhà dân tộc học hiện đang có ở Bảo tàng MEDDOM góp phần nghiên cứu về lịch sử các nhà dân tộc học nói riêng và lịch sử ngành Dân tộc học nói chung.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam