Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

TS Nguyễn Cảnh Hồ tiếp tục trao tặng tư liệu

13:54 - Thứ Ba, 16/12/2014

tin từ MEDDOM Ngày 15-12-2014, nhằm hoàn thiện bộ sưu tập tài liệu của cá nhân và dòng họ Nguyễn Cảnh, TS Nguyễn Cảnh Hồ tiếp tục trao tặng các tư liệu quý của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Mỗi tài liệu đều để lại trong TS Nguyễn Cảnh Hồ những dấu ấn khó quên trong cuộc đời mình. Đó là những bức ảnh ông cùng đồng nghiệp tại Leningrad, sưu tập ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Triết học của ông năm 1989, ảnh quá trình ông giảng dạy tại Angola và những bức ảnh về gia đình gợi nhớ trong ông hình ảnh về cha mẹ. Với trí nhớ đã có phần giảm sút do tuổi già, ông cùng con trai - TS Nguyễn Ngọc Thành đã cung cấp thông tin chi tiết của mỗi bức ảnh trước khi trao tặng cho Trung tâm.

TS Nguyễn Cảnh Hồ xem lại những tài liệu của mình

Ba cuốn sổ ghi chép về các vấn đề xã hội được ông ghi chú cẩn thận cũng được ông tin tưởng giao cho Trung tâm lưu giữ .

 Nguyễn Thị Phương Thúy