Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Từng bước chuẩn bị xây dựng tòa nhà Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

14:15 - Thứ Năm, 16/12/2021

tin từ MEDDOM Sáng 10-12-2021, MEDDOM tổ chức thảo luận về việc chuẩn bị đề án xây dựng Tòa nhà Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, qua hình thức online và offline.

Cuối tháng 11, MEDDOM đã nhận Quyết định cấp phép hoạt động của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, bởi vậy các hoạt động chuyên môn nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị di sản càng được đẩy mạnh hơn.

Chia sẻ của hai chuyên gia trong lĩnh vực bảo tàng là PGS.TS Nguyễn Văn Huy (Giám đốc chuyên môn MEDDOM, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) và TS Lưu Hùng (nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam), đã gợi mở những đường hướng để xây dựng đề án cho tòa nhà Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam - một bảo tàng đầy đủ các yếu tố khoa học, nghệ thuật và công nghệ.

Một số hình ảnh buổi thảo luận:

PGS.TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ qua online

TS Lưu Hùng chia sẻ online

Cùng thảo luận

Nguyễn Thành