Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Về cuộc Trưng bày trên website cpd.vn

08:30 - Thứ Ba, 15/05/2012

tin từ MEDDOM Bạn đọc có thể tìm hiểu những thông tin về 5 bác sĩ - nhà khoa học: GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Thúc Tùng, GS Lê Cao Đài, GS Lê Thế Trung và GS Nguyễn Văn Nhân trên mục Trưng bày của website cpd.vn. Họ là 5 trong số gần 200 nhà khoa học đã trao tặng nhiều tư liệu hiện vật cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ và những tư liệu hiện vật đó đủ để kể bằng thủ pháp bảo tàng những câu chuyện về quá trình học tập và sáng tạo của họ. Đây là kết quả đầu tiên của định hướng lâu dài nghiên cứu sưu tầm về lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học mà Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đang tiến hành.

 Được sự đầu tư của Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học (MEDLATEC), với sự tư vấn về chuyên môn của chuyên gia và các nhà thiết kế trưng bày, đồ họa người Pháp, 5 không gian trưng bày về 5 nhà khoa học ngành Y học này đã được hình thành. Trước mắt xin được giới thiệu cuộc Trưng bày này cùng bạn đọc trên website của Trung tâm (cpd.vn/Default.aspx). 

Khi lật giở từng chủ đề của cuộc Trưng bày trên website này, bạn đọc sẽ bước vào lộ trình tham quan từng “không gian trưng bày”, bạn sẽ nhận thấy sự thống nhất về chủ đề chung theo một logic đã được xác định, đồng thời cảm nhận được sự đa dạng, phong phú, khác biệt trong tư liệu hiện vật và ký ức phản ánh cuộc đời của mỗi nhà khoa học. Đó là điều chúng tôi kỳ vọng.

Trong viễn cảnh không xa, khi Bảo tàng các nhà khoa học Việt Nam, được xây dựng tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, đi vào hoạt động, những cuộc Trưng bày với những tư liệu hiện vật phong phú về các nhà khoa học Việt Nam sẽ thường xuyên được tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về lịch sử cuộc đời nhà khoa học, thông qua đó có thể hiểu về sự hình thành và phát triển nền khoa học Việt Nam cũng như lịch sử hiện đại của nước nhà.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam