Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Về Hội thảo - Tập huấn quốc tế

15:11 - Thứ Tư, 09/01/2013

tin từ MEDDOM Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tham gia Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO” do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, ngày 8-1-2013.

Tham dự Hội thảo-Tập huấn quốc tế có các vị lãnh đạo, nghiên cứu viên đại diện của nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau của Việt Nam: Bộ Nội Vụ; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ban Điều phối Quốc gia Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam; Các cơ quan lưu trữ, bảo tồn di sản…cùng nhiều đại biểu đại diện của các cơ quan tổ chức nước ngoài: Tổng cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc; Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc…Đặc biệt là sự có mặt của TS. Ray Edmondson-Chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) và bà Katherine Muller Marin-Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Hội thảo diễn ra trong vòng một ngày với 10 Báo cáo tham luận của các đại biểu trong và ngoài nước. Nội dung của các báo cáo tập trung vào 4 vấn đề chính: Đánh giá khái quát tình hình triển khai Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng; Chia sẻ kinh nghiệm tham gia Chương trình Ký ức thế giới và Xây dựng hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu của Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc; Giới thiệu một số di sản tư liệu ở có giá trị đang bảo quản tại cơ quan, tổ chức của Việt Nam; Hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO.

Cũng trong Hội thảo, ông Phạm Cao Phong-Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao Quyết định nâng cấp Ban điều phối Chương trình Ký ức thế giới thành Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam cho tân Chủ tịch của Ủy ban - TS Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Là thành viên của Chương trình Ký ức thế giới, đến nay ở nước ta đã có ba tư liệu được công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, đó là: “Mộc bản triều Nguyễn”, “Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779)” và “Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm”.

Hội thảo là dịp để các cán bộ lưu trữ Việt Nam và quốc tế cùng trao đổi kinh nghiệm tham gia Chương trình Ký ức thế giới. Các đại biểu tham dự Hội thảo-Tập huấn này (trong đó có 2 đại biểu của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam) đã được trao chứng chỉ của Chương trình Ký ức Thế giới (MOW).

Năm 1992, Tổ chức UNESCO đã khởi xướng Chương trình Ký ức Thế giới (Memory of the world) (MOW). Mục tiêu của Chương trình là:

- Hỗ trợ việc bảo quản bằng những kỹ thuật phù hợp nhất.

- Hỗ trợ việc tiếp cận toàn cầu.

- Nâng cao nhận thức của toàn thế giới về sự tồn tại và tầm quan trọng của các Di sản tư liệu.

Hiện nay đã có khoảng 80 Ủy ban Quốc gia hưởng ứng Chương trình Ký ức thế giới được thành lập trên toàn thế giới, trong đó có 18 Ủy ban Quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam tham gia hoạt động của MOW từ năm 1996 nhưng Ban Điều phối Chương trình MOW Việt Nam mới được thành lập ngày 23-11-2006 theo Quyết định số 209/BTK của UNESCO Việt Nam.

Ngày 19-11-2012, UNESCO Việt Nam ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBQG UNESCO nâng cấp Ban Điều phối thành Ủy ban Quốc gia MOW Việt Nam.

 

Hoàng Thị Liêm