Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Về một công trình nghiên cứu tâm đắc nhất

09:31 - Thứ Sáu, 14/10/2022

tin từ MEDDOM Làm việc với nghiên cứu viên của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 11-10-2022, PGS.TS Lê Quang Vinh (nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, trường Đại học Thủy lợi) đã chia sẻ cơ duyên mà ông đến với công trình biên soạn bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế 04-05:2012.

Tốt ngiệp chuyên ngành Thủy nông, Đại học Thủy lợi năm 1979, Lê Quang Vinh bắt đầu tham gia các dự án thiết kế, thi công trạm bơm. Trong quá trình đó, ông nhận ra vấn đề tiêu thoát nước không chỉ là vấn đề của đồng ruộng, mà còn là vấn đề của nhiều công trình khác nhau. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng của ngành thủy lợi. Từ đây, ông đi sâu vào nghiên cứu, thiết kế, thi công những công trình cấp thoát nước để làm thế nào cải thiện tối đa những vấn đề mà cấp thoát nước ở Việt Nam đang gặp phải. Những nghiên cứu này đều có tính ứng dụng cao và được đánh giá tốt.
 
PGS.TS Lê Quang Vinh

 

Năm 2005, từ thành công của các công trình cấp thoát nước đã làm trước đó, PGS Lê Quang Vinh được Bộ Xây dựng ký hợp đồng bổ sung quy chuẩn thủy lợi Việt Nam vào Bộ Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 285:2002. Bộ tiêu chuẩn này có vai trò quan trọng trong việc thiết kế các công trình thủy lợi. Năm 2009-2010, ông được Bộ Xây dựng giao chuyển đổi, nâng cấp bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 285:2002 sang quy chuẩn Việt Nam 04-05:2012 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế. Đây cũng chính là công trình nghiên cứu tâm đắc trong cuộc đời làm khoa học của PGS Lê Quang Vinh.
 
Nhật Linh