Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Vì “mê” nên chọn

09:34 - Thứ Ba, 12/09/2023

tin từ MEDDOM Đó là chia sẻ của GS.TS Đỗ Thị Minh Đức, nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội với nghiên cứu viên Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Bảo tàng MEDDOM) ngày 8-9-2023.

Năm 1971, bà Đỗ Thị Minh Đức tốt nghiệp trường cấp 3 Ngô Quyền, Hải Phòng và thi đỗ vào khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những năm tháng trên giảng đường bà đặc biệt ấn tượng với những bài giảng về địa lý kinh tế xã hội của thầy Hoàng Thiếu Sơn. Vì vậy, sau khi ra trường (1975), bà lựa chọn nghiên cứu sâu vấn đề này.

GS.TS Đỗ Thị Minh Đức chia sẻ về con đường nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội

Nói về con đường nghiên cứu khoa học của mình, GS.TS Đỗ Thị Minh Đức chia sẻ “thời điểm tôi học đại học, địa lý tự nhiên là chuyên ngành được nhiều người theo học nhất. Tôi cũng muốn đi sâu về chuyên ngành này nhưng do quá mê bài giảng của thầy Sơn mà dấn thân vào con đường nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội”.

Xong, trong các vấn đề địa lý kinh tế xã hội, bà đi sâu nghiên cứu về dân cư, đô thị và kinh tế ven biển và đã có nhiều công trình về vấn đề này như: Đặc điểm kinh tế xã hội cộng đồng nghề cá tại Cát Hải - Hải Phòng, Đặc điểm nghề cá và thị trường tiêu thụ sản phầm nghề cá vịnh Bắc bộ, giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, các sách chuyên khảo: Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện Việt Nam, Dân cư Thăng Long - Hà Nội…

Nông Thị Thúy Nga